گل غم
46 بازدید
محل نشر: دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی سابق) جلد چهارم، تهران سال 1355
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی