فرهنگ قنات
44 بازدید
محل نشر: انتشارات مجتمع آموزش عالی بیرجند، بهمن ماه سال 1366.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی