توضیحی در باب روش تصحیح متون کهن به شیوةی علمی – اجتماعی
68 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره کتاب و کتابخانه آستان قدس رضوی، سال 1374
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی