حوزه جغرافیایی دو بیتی‌ها عامیانه زبان فارسی
66 بازدید
محل نشر: مجله‌ دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی مشهد
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی